europeana.eu
Fyndplats
1) Slaggförekomst, ca 20x5 m (NV-SÖ). I ytan enstaka till talrika slaggstycken bruna till brunsvarta, blåsiga. Omedelbart NV om nr 1 är 2) Bebyggelselämning, där inom på fotokartan markerat område ...