europeana.eu
Bämelsbo gamla tomt, Bytomt/gårdstomt
Bebyggelselämningar, belägna inom ett ca 60c40 m st (N-S) område, bestående av två husgrunder av sent datum. Områdets centrala delar är delvis avschaktde. I S och Ö är rikligt med bärbuskar ochsyrener