europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, kvadratisk 9-10 m i sida (N-S) och 0,2-0,3 m h.Lätt övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. I mittpartiet en 2,5x1 m (320-120cg) och 0,2 m dj svacka