europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 200x100 m (V-Ö) bestående av ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 24 runda stensättningar. Högen är 7-8 m diam och ca 0,6 m h