europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0,, m h. ÖVertorvad med i yGravfält, 110x30 m (NV-SÖ, bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 20 runda stensättningar