europeana.eu
Hägnad
1) Stensträng, ursprungligen ca 200 m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br och0,2-0,3 m h av 0,3-1,0 m st stenar. I dess N del har ca 35 m bortodlats, denna del är prickad på fotokartan. På strängen finns bitvis ...