europeana.eu
Fyndplats
1) F d tomtplats för Salvarp, nu helt avröjd. 2) SÖ härom är enåker, dät man gjort fynd av järnslagg. OBS