europeana.eu
Stensättning
Stensättning? oregelbunden ca 10 m stor. Möjligen kvadratisk, 8x8 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-1,0m st stenar, varav de större är koncentrerade till kantpartierna