europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 200x25-150 m (N-S) bestående av ca 115 fornlämningar.Dessa utgöras av 17 högar och ca 98 runda stensättningar, några högliknande. Högarna, de största belägna i sluttningen i V delen,flera...