europeana.eu
Stensättning
Stensättning, närmast rund, 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m l stenar i övrigt något oregelbundenkant med 0,5-0,6 m st stenar. Beväxt med en nyponbuske och hallon