europeana.eu
Hägnad
1) Röjningsröse, närmast rund, ca 6 m i diam, fylld, ca 0,2 m h.Fyllningen, vars yta är ojämn, övermossad och bevuxen med blåbärsris, består av ca 0,4-0,7 m st stenar. I mitten ett större block, ca...