europeana.eu
Bro
Stenbro, borttagen. Enligt 1946 års inv: ca 10-11 m l och ca 4 mbr, valvslagen, ca 3 m br valv. Byggd av tuktade stenar