europeana.eu
Hägnad
Stensträng 120 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 0,1-0,3 m h, beståendeav i regel 0,4-0,8 m st stenar. Några block intill 1,5 m st ingårockså. I anslutande terräng är talrika mindre partier av stensträngsk...