europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0.3-0.7 m h