europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning (?) delar begränsning, 2.5 m diam och 0.1-0