europeana.eu
Överförd
Numret är överfört till Aspö sn nr 155, se detta RAÄ-nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade