europeana.eu
Fyndplats
Fyndplats för 1 retuscherat kvartsavslag, möjligen en pilspets. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2001. (RAÄ dnr 321-3886-2002)