europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 3 m diam och i höjd med marknivån.Övertorvat med i ytan en sten, 0.3 m st