europeana.eu
Hällristning
1) Älvkvarnsförekomst 2.2x1.3 m (SÖ-NV) belägen på topp och SVavsats av hällrygg, bestående av 15 älvkvarnar 4-7 cm i diam och0