europeana.eu
Hällristning
Hällristning, 2,6x1,2 m (N-S), bestående av 2 skepp och 20 skålgropar. Skeppen är fragmentariska, 27-29 cm l och av enkellinjetyp? Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på vittrad...