europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 60x35 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög och 19 runda stensättningar.Högen, i gravfältets SV del, är 7 m i diam och 0