europeana.eu
Stensättning
Stensättning, rund, ca 20 m diam och ca 1 m h. Obetydligtövermossad med i ytan synliga stenar i allm. 0