europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.4 m h. Fyllning, delvisövermossad, av 0