europeana.eu
Stensättning
Stensättning, oregelbunden närmast rund, 3-4 m diam och 0.1 m h.Övermossad och humusblandad fyllning av 0