europeana.eu
Gravfält
Gravfält, ca 160x50 m (N-S), bestående av ca 35 runda stensättningar, varav ca 10 osäkra. Några är högliknande. De runda stensättningarna är 2-6 m diam, vanligen 3-5 m diam och 0,1-0,5 m h, flerta...