europeana.eu
Skärvstenshög
1) Skärvstenshög, 9 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,2 m st skärvstenar samt 0,2-0,8 m st gråstenar. I V-SV kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l stenar