europeana.eu
Skärvstenshög
Skärvstenshög, oval, 8x6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0,1-0,15 m st skärvstenar samt gråstenar, 0,2-0,6m st. I Ö och SÖ kanten block, 1-1,2 m st