europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 husgrund, ca 6x5 m (ÖSÖ-VNV), med en 0,4 m hög rest av spismur. 15 m SÖ därom är två förvaringsgropar 1-1,5 m i diameter och 0,3-0,5 m djupa. (Raä dnr: 3