europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämningar, inom ett 40x25 m st område, bestående av 1husgrund med rest av spismursstock samt 1 källargrop. Husgrundenär 9x5 m (NV-SÖ). OBS