europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 200x40-75 m (NV-SÖ), bestående av 40 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar och ca 36 runda eller närmast runda stensättningar. Högarna som är belägna i gravfältets mitt och N del är6-8 ...