europeana.eu
Stensättning
Stensättning, närmast rund, 5 m diam, 0,3 m h. Övertorvad med iytan några synliga stenar 0,3-0,6 m st. Kantkedja delvis utrasad,av 0,3 m h och 0,5-0,8 m l stenar