europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 150x35-120 m (NNÖ-SSV). Bestående av ca 75 fornlämningar, utgörandes av 15 båtgravar, 1 hög, 29 runda stensättningar, samt ca 30 kistgravar och brandgravar under flat mark. Samtliga under...