europeana.eu
Stensättning
Enl 1952års inv: Stensättning rest av, rund, ca 12 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Kantkedja synlig i en halvcirkel i NÖ, 0,2-0,3 m h, av 0,4-1,0 m st stenar