europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Bebyggelselämningar, bestående av 2 husgrunder, varav ett kvadratiskt, ca 8 m s (N-S) och ett rektangulärt, ca 13x5-6 m (Ö-V), det förra med ruinkulle efter skorstensstocken, det senare med tvåavde...