europeana.eu
Stensättning
1) Hög, 13 m diam och 1,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-1,3 mst. I mitten är en grop 4x3 m (NÖ-SV) och 0,7 m dj