europeana.eu
Boplats
Boplats, delundersökt, ca 220x175 m (NNÖ-SSV) med talrika härdar, stolphål och långhus. Fynd av keramik, bränd lera och löpare. Ej avgränsad mot N, Ö eller V, utan endast begränsad i vägsträckning