europeana.eu
Hällristning
Skålgropsförekomst i block. Blocket är 4x3 m st (Ö-V) och intill2 m h. I V delen av blockets tämligen plana ovansida, är på en yta av ca 1,5x1,5 m, ca 20 skålgropar