europeana.eu
Gravfält
Gravfält, ca 100x25 m (Ö-V) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 högar, ca 9 runda och ca 4 rektangulära stensättningar. Högarna är ca 7 m diam och ca 0,6 m h