europeana.eu
Skärvstenshög
1) Skärvstenshög, 6-7 m diam och 0,6 m h. I ytan talrika stenar,0,1-0,5 m st. Odlingssten påkastad