europeana.eu
Stensättning
Stensättning, rund, 7 m diam, 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. I mitten en grop, 3 m diam och 0,6 mdj