europeana.eu
Stensättning
Stensättning, 6-7 m diam och 0,5-0,6 m h. Övertorvad medtalrika stenar, 0,2-0,3 m st, i ytan. I mitten en grop, 2 mdiam och 0,1 m dj