europeana.eu
Stensättning
1)Långröse, 20 m l (ÖNÖ-VSV), 8 m br och 1.2 m h. Stenarna äri allmänhet 0