europeana.eu
Gravfält
Gravfält, 65x30-45 m st (NÖ-SV), bestående av 2 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 24 runda stensättningar. Högen är 7-8 mdiam, 0,7 m h