europeana.eu
Hägnad
Stensträng, minst 130 m l (ÖNÖ-VSV), 0,5-1,5 m br och 0,2-0,4 mh. Av 0,2-0,6 m st stenar i ett skikt och en - tre rader. Ställvis övertorvad och nedsjunken