europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
1) Husgrund, 9x5,5 m (NNV-SSÖ), bestående av stenfot 0,1-0,2 m hav 0,4-1,0 m l stenar. Trappsten, 1,2 m st, i N kanten spisrösei V mellersta delen. Tegelskärvor