europeana.eu
Boplats
Boplatsvall, oval, innermått 4x2 m (VNV-ÖSÖ). Vall runtom, 1.5-2