europeana.eu
Boplats
Skärvstensförekomst med oklar utsträckning på terassbildningovanför sjö. Inom angivet område 26x1.5 m (NÖ-SV) framkom i stig ochgenom sondning 9 skärvstenar varav 7 i mindre koncentration