europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Gårdstomter, 3 stycken, uppgift om. Inom och i direkt anslutning till Råneå 12:1 är enligt karta från 1645 plats för 3 gårdstomter. Vid inventeringstillfället 1988 iakttogs inom angivet område dif...