europeana.eu
Fossil åker
Fossil åkermark, ca 100x60 m (NV-SÖ), bestående av en (möjligen flera) tidigare röjd yta, två begränsningsvallar och enstaka dräneringsfåror?Den röjda ytan är i SÖ avgränsad av två begränsningsvall...