europeana.eu
Härd
Härd, närmast rund, 0.9 m diam, med i kanten ett tiotal synliga stenar, 0.1-0